• "Održavanje računara, mreža i sistema"
  • "Projektovanje i izrada mreža"
  • "IP telefonija"
  • "Instalacija i odražavanje programa"
  • "Video nadzor"
  • "Servis računara, štampača i opreme"
  • "Instalacija i održavanje servera"
  • "Proizvodnja interaktivnih tabli"
  • "Proizvodnja ultrazvičnih merača protoka"
  • "Proizvodnja pametnih pečata"

O nama

Preduzeće Milenium sistemi d.o.o. se bavi projektovanjem i implementacijom računarskih sistema, softvera, proizvodnjom interaktivnih tabli i touch display-a kao i održavanjem računara i opreme. Od 2012 godine sa uspehom, jedini u regionu jugoistočne Evrope proizvodimo Interaktivne pametne table koje se sve masovnije koriste u osnovnim i srednjim školama, fakultetima za nastavu, ali i kompanijama kojima treba brza, kvalitetna i interaktivna komunikacija sa celim svetom.

Takođe, pored Kine, jedini smo kao proizvođač u svetu inovirali Interactive touch display koji u sebi ima integrisan računar i softver. Najveća snaga kompanije Milenium sistemi nije samo u kvalitetu proizvoda već i zaposlenima koji dugogodišnjim iskustvom i praćenjem novina u svetu informacionih tehnologija mogu da daju odgovore na sva pitanja u održavanju računara i opreme uz brzu i kvalitetnu uslugu.

Milenium sistemi d.o.o ulaže maksimalne napore ka što većoj efikasnosti, što se postiže optimizacijom poslovanja i poboljšanjem u organizaciji rada. Dokaz tome je upravo implementacija više ISO standarda, što već pokazuje tendenciju povećanja efikasnosti.

U segmentu razvijanja softverskih rešenja, možemo se pohvaliti da smo razvili više aplikacija od kojih izdvajamo:

✔ Softver za Interaktivne pametne table

✔ Softver za praćenje ISO standarda u preduzećima

✔ Softver za magacinsko poslovanje za mala preduzeća

✔ Softver za samouslužne auto-perionice

✔ Softver za testiranje elektronskih štampanih ploča RDACS2000

✔ Softver za praćenje i izveštavanje o merenju protoka vode

✔ Softver za pametni pečat Smart Stamp