• "Održavanje računara, mreža i sistema"
  • "Projektovanje i izrada mreža"
  • "IP telefonija"
  • "Instalacija i odražavanje programa"
  • "Video nadzor"
  • "Servis računara, štampača i opreme"
  • "Instalacija i održavanje servera"
  • "Proizvodnja interaktivnih tabli"
  • "Proizvodnja ultrazvičnih merača protoka"
  • "Proizvodnja pametnih pečata"

Kontakt

Molimo Vas da za sve Vaše sugestije i kritike, kao i pitanja, popunite napred navedenu kontakt formu i mi ćemo se potruditi da u što kraćem roku odgovorimo na iste.

Vaša poruka:


View Larger Map