• "Proizvodnja interaktivnih tabli"
  • "Proizvodnja ultrazvučnih merača protoka"
  • "Proizvodnja pametnih pečata"
  • "Održavanje računara, mreža i sistema"
  • "Projektovanje i izrada mreža"
  • "IP telefonija"
  • "Instalacija i odražavanje programa"
  • "Video nadzor"
  • "Servis računara, štampača i opreme"
  • "Instalacija i održavanje servera"

Proizvodnjom Interaktivne table MileniumBoard MB104 kompanija Milenium sistemi d.o.o. uvrstila je Srbiju u red nekoliko zemalja u svetu koje mogu da proizvedu Interaktivnu pametnu tablu. Na tržištu jugoistočne Evrope kompanija Milenium sistemi je jedina koja proizvodi Interaktivnu tablu i ona je 100% srpski proizvod .

Interaktivne table MileniumBoard su za 5 godina postojanja u Srbiji postale nezamenljivi deo procesa obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, univerzitetima ali i efikasan način komunikacije u kompanijama. Dizajnirana je da bude interaktivna, direktno povezana na internet, laka za korišćenje i kompletna - kako za edukaciju tako i za poslovno okruženje. Ovim načinom učenja postiže se veća produktivnost i aktivnost, a u poslu praktičnost i funkcionalnost uz minimum troškova.

Autentični softver Interaktivne table omogućava predavačima kreiranje nastave na brz, lak i praktičan način uz snimanje i odvajanja delova predavanja i dopunu sadržaja u toku predavanja ali i aktivno učešće prisutnih.

Kompanije Interaktivnom tablom dobijaju kreativno mesto za menadžment i conferencing sistem sa audio video signalom uz kontakt sa celim svetom putem interneta. Tehnologija interaktivne table zasnovana je na radu sigurnih i pouzdanih infra-crvenih ili CCD senzora koji se koriste za pozicioniranje olovke. Kao olovka za pisanje se može koristiti bilo koji netrasparentni objekat, prst ili marker za bele table.

Kako radi Interaktivna tabla ?

Interaktivan tabla se povezuje USB kablom (1) sa računarom. Računar preko video kabla (2) šalje sliku na projektor koji je prikazuje na Interaktivnoj tabli. Sama tabla je u stvari veliki touchpad i sve što uradite računar obradi, pošalje sliku projektoru koji to prikaže na tabli.

Detaljnu specifikaciju možete pogledati na sledećem linku.

Ultrazvučni merač protoka

Ultrazvučni merač protoka MS USFM6000 je baziran na novoj generaciji uređaja za merenje protoka fluida. Senzori koji su sastavni deo uređaja se montiraju na postojeću vodovodnu distributivnu instalaciju prečnika cevi od 20mm do 6000mm i ne zahtevaju nikakvu dodatnu intervenciju na samim cevima što u mnogome pojednostavljuje montažu bez potrebe zaustavljanja sistema. Sa MS-USFM6000 je moguće meriti sve vrste fluida na svim tipovima cevi različitih materijala kao što su livene, čelične, prohrom, staklene, PVC, gumene, azbestne, betonske i drugih materijala sa parametrizacijom i konfiguracijom raznih alarmnih stanja. U zavisnosti od tipa senzora moguće je meriti protoke u temperaturnom opsegu od -5ºC do 150 ºC

"Enter your caption here"

Tehničke karakteristike

• Manje od 1% greške sa manje od 0.2% standardne devijacije.

• RS485 serial port

• Tri analogna ulaza.

• Jedan 4-20mA analogni izlaz.

• Dva OCT izlazna kanala

• Mogućnost povezivanja četiri različita tipa senzora

• Sve parametre je moguće memorisati na fleš memoriju.

• Podržano više od 4 istovremenih različitih komunikacionih protokola uključujući MODBUS i Meter-BUS

• Napajanje 8VDC~36VDC/50mA ili 10VAC~30VAC/50mA.

Pametni pečat MSS-01

Pametni pečat MSS-01 je jedinstveni proizvod koji je namenjen za sve one koji imaju potrebu kontrolisanja broja overa raznih dokumenata, na prvom mestu uplatnica. Otvaranjem više različitih uplatnih mesta raznih platnih institucija, pojavila se i potreba za kontrolom rada zaposlenih na tim mestima. Sa Piraeus bankom, kao liderom na tržištu platnih institucija sa izdvojenim šalterima banke, došli smo do realizacije pomenutog proizvoda koji se trenutno koristi na više izdvojenih lokacija. Naš tim je kompletno razvio elektroniku i programski deo koji se sastoji od klijentskog i kontrolnog dela aplikacije.

"Enter your caption here"

Pametni pečat se sastoji od kućišta automatskog pečata i elektronike koja služi za detekciju i komunikaciju. Elektronski deo je konfigurisan tako da evidentira sve događaje kao što su standardno overavanje, nasilno otvaranje, pokušaj blokiranja radi zloupotrebe i druga stanja. Sve podatke bežično prenosi u aplikaciju instaliranu na računaru korisnika koja se pokretanjem direktno konektuje na udaljeni server u bilo koje doba dana u zavisnosti od potreba. Autonomija pametnog pečata je više od godinu dana u zavisnosti od upotrebe, a moguće je memorisati preko 100.000 događaja u internoj memoriji. Svaki pametni pečat ima jedinstveni broj koji ga identifikuje sa lokacijom gde je instaliran. Korisnik nema mogućnosti izmene podataka, a aplikacija koja je instalirana na njegovom računaru omogućava pregled i štampanje dnevnih, odnosno periodičnih izveštaja o aktivnostima. Platna institucija sa svoje strane preuzima podatke i šalje u dalju obradu i kontrolu.