• "Održavanje računara, mreža i sistema"
 • "Projektovanje i izrada mreža"
 • "IP telefonija"
 • "Instalacija i odražavanje programa"
 • "Video nadzor"
 • "Servis računara, štampača i opreme"
 • "Instalacija i održavanje servera"
 • "Proizvodnja interaktivnih tabli"
 • "Proizvodnja ultrazvičnih merača protoka"
 • "Proizvodnja pametnih pečata"

Naše usluge

• Održavanje računara, mreža i sistema

• Projektovanje i izrada mreža

• Instalacija i održavanje servera

• IP telefonija

• Video nadzor

• Servis računara, štampača i opreme

• Instalacija i odražavanje programa za elektronsko bankarstvo i finansije

Knjigovodstvenim agencijama i sličnim klijentima uz posebne pogodnosti vršimo instalaciju programa i pružamo stručnu podršku prilikom rada sa finansijskim i bankarskim aplikacijama. Vođeni našim bogatim iskustvom uspešno:

 • konfigurišemo i otklanjamo sve probleme prilikom digitalnog potpisivanja dokumenata i očitavanja elektronskih kartica i tokena
 • pružamo podršku u radu sa portalima „E-Porezi“, „Agencija za privredne registre“ i sličnim.
 • pružamo podršku u radu sa aplikacijama „E-Banking“, „FX Client“, „Halcom“, „E-Bank“, „Čelik“ i mnogim drugim.
 • pomažemo u radu sa elektronskim sertifikatima izdatim od strane „PTT-a“, „Privredne komore Srbije“, „MUP-a“ i „Halcoma-a“.

Naši klijenti su javna preduzeća, državne ustanove, škole, instituti, ambasade, nevladine organizacije, privatna preduzeća i preduzetnici.

Kroz posebno definisanu saradnju sa firmom ASSECO pružamo softversku podršku mnogim menjačnicama od kojih bi izdvojili lance menjačnica Exclusive change i Studio externi.